Home > NETWORK - SECURITY > CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH SHAREPOINT SERVICE 3.0-PHẦN I: CÀI ĐẶT SHAREPOINT SERVICES TRÊN WINDOWS SERVER 2008

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH SHAREPOINT SERVICE 3.0-PHẦN I: CÀI ĐẶT SHAREPOINT SERVICES TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Trong bài viết “Tổng quan SharePoint Services 3.0 và Micrsoft Office SharePoint 2007 ” đã giới thiệu với các bạn các tính năng của SharePoint Services 3.0 và Micrsoft Office SharePoint 2007 hỗ trợ cho các nhu cầu trong một hệ thống mạng doanh nghiệp.

main_ms_sharepoint_banner

Nhằm mục đích thấy rõ các tính năng của SharePoint Services 3.0, trong bài viết này sẽ giới thiệu cách cài đặt và cấu hình SharePoint Services 3.0 trên Windows Server 2008

Phần I bao gồm các bước:

1.      Cài đặt Web Server(IIS)

2.      Cài đặt Microsoft .Net Framework và Windows Internal Database

3.      Cài SharePoint Sevice 3.0 SP1

4.      Tạo Group và phân quyền

Nội dung bài LAB

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: