Home > NETWORK - SECURITY > TỔNG QUAN WINDOWS SHAREPOINT SERVICES 3.0 VÀ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER 2007

TỔNG QUAN WINDOWS SHAREPOINT SERVICES 3.0 VÀ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER 2007

Windows SharePoint Services 3.0 (Version 3) xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho từ 1 trang làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp với hơn 100.000 nhân viên (như Office SharePoint Portal Server 2007), hoặc một portal cộng tác trên Internet với cả triệu người dùng.
Dịch vụ nền tảng Windows SharePoint Services cung cấp những cải tiến bảo mật, các tính năng tin cậy, có thể co giãn và hiệu năng cao như sau:

1. Storage – Lưu trữ

2. Management – Quản lý

3. Deployment – Triển khai

4. Site Model – Mô hình Site

5. Extensibility – Khả năng mở rộng

Nội dung chi tiết

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: