Home > MS WINDOWS SERVER > SECURE SOCKET TUNNELING PROTOCOL (VPN-SSTP)

SECURE SOCKET TUNNELING PROTOCOL (VPN-SSTP)

SECURE SOCKET TUNNELING PROTOCOL (VPN-SSTP) – KẾT NỐI VPN THUẬN TIỆN VÀ AN TOÀN HƠN

Như chúng ta đã được biết VPN là một giải pháp hỗ trợ truy cập từ xa có chi phí và hiệu quả tốt nhất hiện nay cho một hệ thống mạng doanh nghiệp. Ta có thể triển khai hệ thống VPN để phục vụ các nhu cầu:

– Hỗ trợ truy cập từ xa vào hệ thống mạng nội bộ (VPN Client-to-Gateway)

– Kết nối các hệ thống mạng nằm ở nhiều vị trí địa lý khác nhau (VPN Site-to-Site)

Từ trước đến nay, hệ thống VPN hỗ trợ 2 cơ chế kết nối là:

– Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

– Layer Two Tunneling Protocol (L2TP)

Nhưng hiện nay, ngoài 2 cơ chế PPTP và L2TP trên Windows Server 2008 và Windows Vista Service Pack 1 còn hỗ trợ thêm một cơ chế kết nối mới là:

– Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Enterprise CA

2. Xin Computer Certificate cho VPN Server

3. Cài đặt Routing and Remote Access

4. Cấu hình VPN Client-to-Gateway

5. Cấu hình NAT Inbound

6. Download CA Certificate

7. Cấu hình Trusted Root CA trên VPN Client

8. Tạo VPN Connection

9. Kiểm tra kết nối VPN-SSTP

NỘI DUNG BÀI LAB

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s