Home > MS WINDOWS SERVER > UPGRADE WINDOWS SERVER 2003 ACTIVE DIRECTORY TO WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY

UPGRADE WINDOWS SERVER 2003 ACTIVE DIRECTORY TO WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY

Hiện tại ta đang quản lý hệ thống Active Directory trên nền Windows Server 2003, công ty đang có nhu cầu nâng cấp hệ thống lên Windows Server 2008 và phải giữ nguyên các tài nguyên của hệ thống Active Directory hiện thời như: Users, Group, GPO,Permission….

Giải pháp tối ưu nhất hiện nay chính là “Upgrade Windows Server 2003 Active Directory to Windows Server 2008 Active Directory”.

Nội dung của bài lab sẽ trình bày cách nâng cấp hệ thống Active Directory từ Windows Server 2003 lên Windows Server 2008.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Kiểm tra Active Directory trước khi nâng cấp

2. Nâng cấp Domain Functional Level

3. Mở rộng Active Directory Schema

4. Nâng cấp Windows Server 2008

5. Cài đặt Group Policy Management

6. Kiểm tra sau khi nâng cấp

Xem chi tiết tại đây

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: