Home > NETWORK - SECURITY > TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP – PHẦN 2: ACCESS RULES

TRIỂN KHAI ISA FIREWALL CHO HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP – PHẦN 2: ACCESS RULES

Tiếp theo phần 1, sau khi các bạn đã cài đặt thành công ISA Server 2006, các bạn cần phải tạo ra các Access Rule để quản lý mọi gói tin ra vào hệ thống. Trong phần 2 sẽ hướng dẫn cách tạo các Access Rule phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay.

MO HINH ISA

Bài lab bao gồm các bước:

1. Kiểm tra Default Rule

2. Tạo rule truy vấn DNS để phân giải tên miền

3. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Manager truy cập Internet không hạn chế

4. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff chỉ được phép truy cập 1 số trang web trong giờ hành chánh

5. Tạo rule cho phép các user thuộc nhóm Staff được truy cập web trong giờ giải lao, ngoại trừ trang ngoisao.net

6. Tạo rule cho phép user có thể kết nối mail yahoo bằng Outlook Express

7. Không cho nghe nhạc trực tuyến, cấm chat Yahoo Messenger, cấm download file có đuôi .exe

8. Cấm truy cập một số trang web, nếu truy cập sẽ tự động chuyển đến trang web cảnh báo của công ty

Nội dung bài LAB

Categories: NETWORK - SECURITY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: