Home > MS WINDOWS SERVER > NETWORK LOAD BALANCING

NETWORK LOAD BALANCING

I. Giới thiệu

–  Như chúng ta đã biết trong hệ thống mạng khi cần cân bằng tải cho những dịch vụ như: Web, Mail, FTP, VPN, File, Print service… thì chúng ta cần phải cấu hình hệ thống Load Balancing hoặc Clustering
–  Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình dịch vụ Network Load Balancing trên Windows Server 2008 để cân bằng tải cho hệ thống Web
Bài lab bao gồm các bước:
1. Cài đặt Network Load Balancing
2. Cấu hình Network Load Balancing
3. Máy Client kiểm tra

II. Chuẩn bị

–   Bài lab gồm 3 máy:

        Web Server 1: Windows Server 2008

        Web Server 2: Windows Server 2008

        Client: Windows Vista hoặc Windows XP

–  Cấu hình TCP/IP cho 3 máy như trong mô hình

–   Máy Web Server 1 và Web Server 2 cài đặt Web Server (IIS) role (Tham khảo bài viết Internet Information Service 7.0)

III.

Mô hình
nlb

Nội dung bài LAB

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. Long
    October 19, 2011 at 8:38 pm

    anh ơi nội dung bài lap em tìm không ra. nếu có anh có thể gửi qua mail longit08@gmail.com cho em với được không ạ.Cảm ơn anh nhiều!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: