Home > MICROSOFT > Microsoft Certified Master

Microsoft Certified Master

Microsoft đang dự tính tung tiếp ra một chứng chỉ mới ở cấp độ Master (Microsoft Certified Master) dành cho các sản phẩm của hãng trong thời gian sắp tới. Việc này có lẽ sẽ giúp gia tăng uy tín chứng chỉ của hãng hơn vì việc thi các chứng chỉ MCP/MCSA/MCTS … đều là do thí sinh học tủ hoặc thuộc lòng.  Thật ra việc microsoft dùng từ master này để gọi cấp độ chứng chỉ của mình không mang tính sáng tạo mấy vì đã được novell dùng cách đây hơn chục năm về trước khi netware còn đang thời hoàng kim.

Microsoft offers three Master-level technical certifications, all of which deepen and broaden the technical skills of experienced IT professionals.

Microsoft Certified Master

Microsoft Certified Master: Exchange Server 2007

Microsoft Certified Master: SQL Server 2008

Microsoft Certified Master: Windows Server 2008

 Microsoft Certification Structure
Technology Series: Specialist certifications train IT pros in implementation, building, troubleshooting, and debugging of a specific Microsoft technology.
Professional Series: Professional credentials validate the skill set required for a particular job.
Master Series: Master certifications identify individuals with the deepest technical skills available on a particular Microsoft product.

06-10CertStructure_lg

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: