Home > HIEU'S BLOG > Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam đến thăm Nhất Nghệ

Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam đến thăm Nhất Nghệ

 

nn1 

ông Christophe Desriac – Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam đến thăm Nhất Nghệ

nn2 

Từ trái qua : Nguyen The Tai (MCSE)***, To Hoang Nha (MCSE)***,  Hoang Thuy Tran (MCT)***, ông Christophe Desriac  (MS COO), Trong Manh Nguyen (MCTIP : EST)***,  Tui (MCITP : EA)***

nn3
ông Christophe Desriac và  ông Mr.M thăm và chụp hình cùng  lớp học (đang giờ thực hành thêm)

nn4
ông Christophe Desriac và phu nhân của Mr.M

nn5
Từ trái sang phải :
– Trước : Mr. Tuyên, Mr. Giang, Mr. Tài
– Sau : Mr. Luân, Mr. Hiếu, Mr. Hoàng, Mr. Trọng, Mr. Hiến, Mr. Nam, Mr. Nhã

nn6
ông Christophe Desriac (ở giữa) cùng ông Hồ Thanh Sơn (phía trái ngoài bìa) chụp hình lưu niệm cùng MCT và Technical Support tại Nhất Nghệ

nn7
"chiên"gia  Hiếu solo tại hội trường, hehe 21


***
MS COO : Microsoft Chief Operating Officer
MCSE : Microsoft Certified Systems Engineer
MCTIP : EA – Microsoft Certified IT Professional : Enterprise Administrator
MCTIP : EST – Microsoft Certified IT Professional : Enterprise Support Technician
MCT : Microsoft Certified Trainer

Advertisements
Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: