Home > MS WINDOWS SERVER > Log on vào Windows Server 2008 khi bị expired!

Log on vào Windows Server 2008 khi bị expired!

 

– Windows Server 2008 beta khi hết hạn bạn sẽ không log on được vào windows trừ khi bạn activate. Nhưng bây giờ bạn muốn log on để chỉnh ip card mạng hoặc lấy key chẳng hạn . Cách sau sẽ giúp bạn log on được nhưng chỉ là tạm thời do lần restart kề tiếp Windows sẽ bắt bạn activate lại:
+ Khi hiện ra bảng Windows Activation, bạn chọn dòng What is activation? để mở phần Help and Support.

1

+ Trong hộp thoại Window Help and Support, ta sẽ search chữ cmd trong ô Search rồi bấm enter, sau đó chọn dòng Open a command Prompt window rồi bấm vào Click to open Command Prompt

2 
3

+ Khi mở ra được cmd, bạn gõ taskmgr. Trong Windows Task Manager ta mở Explorer bằng cách chọn File> New Task (Run…) gõ explorer.

4

* Như vậy là chúng ta có thể vào được Windows.
P/s: Bạn cũng có thể chỉnh ip mà không cần vào Windows bằng cách search từ tcp trong Windows Help and Support.

Categories: MS WINDOWS SERVER
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: