Home > MICROSOFT > Lễ ra mắt Windows Server 2008

Lễ ra mắt Windows Server 2008

 

Hình ảnh tóm lượt từ lễ ra mắt Windows Server 2008 của Microsoft tổ chức tại New World Hotel

New_World_Hotel01 New_World_Hotel02

Mở màn lễ ra mắt Windows Server 2008


 
Khai mạc – Phát biểu của ông Christophe Desriac – Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam


 New_World_Hotel04
Trình diễn sản phẩm – Ông David Lowe – Giám đốc sản phẩm Server – Microsoft Corp

New_World_Hotel05
Hoạch định chính sách bảo mật hiệu quả – Bà Jacqueline Peterson Jarvis


New_World_Hotel06
Đây là nhóm MSOpenLab của tui, từ trái qua : Tui (MCITP : EA)***, Trong Manh Nguyen (MCTIP : EST)***, Hoang Thuy Tran (MCT)***Tui vinh dự chụp  ảnh với ông  Christophe Desriac – Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, hehe

***
MCTIP : EA – Microsoft Certified IT Professional : Enterprise Administrator
MCTIP : EST – Microsoft Certified IT Professional : Enterprise Support Technician
MCT : Microsoft Certified Trainer

Categories: MICROSOFT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: