Home > HIEU'S BLOG > Hiếu Lại Viết Blog

Hiếu Lại Viết Blog

Ui dza !!! Sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần là: chẳng lẽ các CEO (Chief Executive Officer) như Mark Russinovich của Sysinternals (khi xưa – giờ đã bị Microsoft “ăn thịt” rùi 4 ), hay Jonathan của Sun Microsystems… có blog để làm công cụ giao tiếp với mọi người thì tại sao Hiếu tui lại không có 1 cái blog taaaa (bon chen với đời 4 )… Dù gì tui cũng là một… CEO (Chief Entertainment Officer) mà… haha 21

Thế là tui quyết định tiếp tục viết lại blog. Pà con ủng hộ nha… hihi…

Categories: HIEU'S BLOG
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: